Handelsbetingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

 

MTH Venue er en app, der stilles gratis til rådighed af

Mors-Thy Håndbold
CVR-nr.: 27318665
H. C. Ørstedsvej 15
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9515 4040
info@morsthy.dk


Disse almindelige betingelser finder anvendelse på køb af varer af private forbrugere i MTH Venue til anvendelse i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Aftalens indgåelse
Før du kan anvende MTH Venue, er det påkrævet, du har en bruger på www.shop.morsthy.dk., da det er denne brugers oplysninger, du skal anvende til at logge ind i MTH Venue. Denne bruger kan oprettes på www.shop.morsthy.dk eller direkte i appen.

Når du downloader og logger ind i MTH Venue, indgår du aftale med Mors-Thy Håndbold.

 

Bestilling og betaling
MTH Venue er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker for salget i appen grundet vedligeholdelse.

For at handle gennem MTH Venue skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af et gyldigt betalingskort.

Vi accepterer Dankort udstedt i Danmark til betaling. MobilePay kan benyttes til betaling for udvalgte produkter. Der kan tillægges gebyr ved køb af de enkelte produkter. Gebyrstørrelsen oplyses, inden købet gennemføres.

 

Kvittering
Når du har foretaget et køb i appen, dannes der en kvittering. Ønskes kvitteringen genkaldt efter købet, kan kvitteringen findes under din profil på Mors-Thy Håndbolds webshop: www.shop.morsthy.dk, under din Ordrehistorik, som har til formål at samle kvitteringer på alle køb foretaget med dit bruger ID i henholdsvis klubbens app og webshop.

 

Fortrydelsesret
Billetter
Efter køb kan du ikke få din billet refunderet eller fortryde købet. Har du bestilt en forkert type, vil du kunne få refunderet differencen eller blive påkrævet ekstra ved for lidt betalt. Tjek derfor din ordre, så du sikrer dig, at det er det rigtige, du har foretaget dig.

Ved aflysning refunderes prisen for købte billetter ekskl. gebyrer.

 

Bodprodukter
Der er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage til alle køb gennem MTH Venue. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen og ophører efter 14 dage eller så snart det købte produkt anvendes. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du - inden du anvender produktet og inden udløbet af 14-dages fristen – kontakte klubbens personale ved et af klubbens arrangementer eller meddele dette til klubben i en utvetydig skriftlig erklæring. Denne sendes til Mors-Thy Håndbold, H. C. Ørstedsvej 15, 7900 Nykøbing Mors eller til info@morsthy.dk

 

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende:

- Brugernavn

- E-mail adresse

- Ordrenummer (på den ordre, der ønskes retur)

 

Tilbagebetaling
Hvis du har anvendt et betalingskort som betalingsmiddel refunderes beløbet til kortet og indsættes på din konto inden for 8 hverdage fra modtagelsen af en utvetydig skriftlig eller mundtlig fortrydelse af køb.

Hverken kortgebyrer eller et eventuelt billetgebyr refunderes.

 

Ændring af Indhold, vilkår og priser
Mors-Thy Håndbold kan til enhver tid ændre indhold og priser i MTH Venue. Ved mindre justeringer relateret til indhold, vil der ikke være nogle varslinger. Såfremt der er væsentlige ændringer vil disse blive varslet på MTH Venues forside. Er der ændringer til Vilkår og Betingelser, vil det, når appen anvendes første gang efter ændringerne er trådt i kraft, være nødvendigt med en ny accept fra dig, inden MTH Venue igen kan benyttes.

 

Parternes Forpligtigelser
For at forhindre misbrug kan du højst benytte MTH Venue på én enhed ad gangen. Såfremt du ønsker at anvende et produkt, du har købt gennem MTH Venue, kan klubben kræve, at din enhed er online.

 

Mors-Thy Håndbold påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde. Mors-Thy Håndbold fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tyveri – herunder tyveri af brugerens enhed og eventuelle køb, der måtte blive foretaget i MTH Venue på brugerens kort efter tyveriet.

 

Ophør
Ønsker du ikke længere at anvende MTH Venue, kan du afinstallere appen. Således giver du ikke afkald på din bruger og kan stadig benytte klubbens webshop. Såfremt du ikke længere ønsker en bruger, kan du slette din bruger via din profilside på Mors-Thy Håndbolds webshop, www.shop.morsthy.dk,. Når profilen slettes, giver du afkald på de produkter, der måtte være forbundet til din bruger. Det er ikke muligt at genkalde disse. Det er til enhver tid muligt, at oprette en ny bruger på webshoppen og geninstallere appen.

 

Nyhedsbreve
Du vil kun modtage nyhedsbreve fra os, hvis du aktivt har tilmeldt dig. Vi gemmer din e-mailadresse i en database på en beskyttet server. Kun Mors-Thy Håndbold har adgang til dine oplysninger sammen med en ekstern samarbejdspartner. Vi garanterer, at vi ikke videregiver eller sælger din e-mailadresse til andre virksomheder.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket nederst i e-mailen, som du har modtaget fra os.

 

Persondata
Ved oprettelsen af et log-in i MTH Venue, giver du samtykke til, at Mors-Thy Håndbold må registrere dit brugernavn og tilhørende mailadresse samt føre en historik på de køb, du foretager via denne bruger på henholdsvis Mors-Thy Håndbolds webshop og i MTH Venue. Oplysningerne er kun tilgængelige for autoriserede medarbejdere hos Mors-Thy Håndbold og bliver gemt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Har du oprettet et log-in til at kunne foretage køb hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.

Vi anvender ikke logstatistik af dine personlige oplysninger eller køb. Personoplysninger som brugernavn, mailadresse og kreditkortoplysninger bruges udelukkende til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med samt til at hjælpe dig med eventuelle forespørgsler.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som registreret i vores system har du altid indsigtsret, og du kan til enhver tid gøre indsigelse mod registreringen i henhold til bestemmelserne i persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Johannes Veje via e-mail jv@morsthy.dk.

Spørgsmål vedrørende Mors-Thy Håndbold og brug af MTH Venue kan rettes til: Mors-Thy Håndbold, tlf. 9615 4040.

 

Persondatapolitik for Mors-Thy Håndbold A/S

I selskabet (dataansvarlig)
Mors-Thy Håndbold A/S
HC Ørstedsvej 15
7900 Nykøbing Mors
Cvr nr. 27318665
Telefon 96154040
Mailadresse: info@morsthy.dk
Hjemmeside: https://www.morsthy.dk

har vi fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, eller i et kundeforhold.

Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os, om det er på vores hjemmeside eller ved fysisk fremmøde.

Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt.

- Når du benytter vores hjemmeside, herunder bestiller billetter/sæsonkort mv., indsamler vi dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. [Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om cookies nedenfor.]
Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 1 år fra seneste kontakt.

- Når du indgår i et kundeforhold med os, herunder bestiller billetter/sæsonkort mv.
Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 5 år fra kundeforholdets afslutning.

- Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer.
Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.
Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.

Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os.

Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere ved at kontakte os.

Hvis dine personoplysninger videregives til tredjelande, vil du blive oplyst om dette.

Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.

Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.

Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.